قیمت خودرو

آخرین به روزرسانی ۱۳۹۴٫۱۱٫۰۱

پژو

پژو ۲۰۶_تیپ ۲ با دو ایربگ                                                                      ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پژو ۲۰۶_تیپ ۵ موتور ۱/۶                                                                      ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پژو ۲۰۶_تیپ ۶ اتوماتیک                                                                           ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

پژو ۲۰۶ صندوقدار SD V2 دستی                                                             ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پژو ۲۰۶ صندوقدار SD V8 دستی                                                             ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پژو ۲۰۶ صندوقدار SD V9 اتوماتیک                                                      ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پژو ۲۰۷i گیربکس دستی                                                                             ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

پژو ۲۰۷i گیربکس اتوماتیک                                                                       ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پژو ۴۰۵ GLX یورو۴                                                                                ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پژو ۴۰۵ GLX یورو۴ داشبورد جدید ۲ایربگ                                          ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پژو ۴۰۵ SLX دوگانه سوز ۲ایربگ                                                           ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پژو ۴۰۵ SLX داشبورد جدید ۲ایربگ                                                        ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پژو پارس سال یورو۴ داشبورد جدید ۲ایربگ                                             ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

پژو پارس دوگانه سوز یورو۴                                                                       ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

پژو پارس دوگانه سوز داشبورد جدید ۲ایربگ                                             ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پژو پارس ۱/۸ اتوماتیک داشبورد جدید                                                       ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پژو پارس ELX XUVS4P/L4 دستی                                                       ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پژو پارس ELX XUM دنده ای                                                                   ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پژو پارس LX TU5 دنده ای                                                                        ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رانا EL TU5 دنده ای                                                                                   ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رانا LX TU5 دنده ای                                                                                   ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سمند

سمند SE ایربگ دار                                                                                      ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

سمند LX EF7 بنزینی با داشبورد جدید                                                         ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سمند LX EF7 پایه گازسوز                                                                          ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سمند LX سال ۲ایربگ                                                                                  ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سمند LX دوگانه سوز ۲ایربگ                                                                     ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سورن ELX اف اف وی                                                                                ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنا                                                                                                                   ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ام وی ام

ام وی ام ۵۳۰ یورو سه                                                                                 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام وی ام X33 تیگو_شاسی بلند                                                                     ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام وی ام X33 تیگو_دنده اتومات فیس لیفت                                                  ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک                                                                                 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام وی ام ۳۱۵ صندوقدار                                                                               ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام وی ام ۱۱۰ سه سیلندر                                                                               ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر                                                                           ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

لیفان

لیفان ۶۲۰_سدان                                                                                           ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لیفان X60_شاسی بلند                                                                                   ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جک

جک توجوی J30_هاچ بک                                                                           ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جک توجوی J30_صندوق دار                                                                     ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جک J5 جی ای سی_هاچ بک                                                                       ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جک J5 جی ای سی_۱۸۰۰ اتومات                                                            ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جیلی

جیلی EC7_امگرند ۷ هاچ بک اتومات                                                         ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جیلی EC7_امگرند ۷ صندوق دار دستی                                                      ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جیلی EC7_امگرند ۷ صندوق دار اتومات                                                   ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جیلی X7_امگرند شاسی بلند ۲۴۰۰ سی سی                                            ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام جی

ام جی_جی تی ۲۰۱۴                                                                                ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام جی_جی تی ۲۰۱۵                                                                                ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام جی_مگنت فول ۲۰۱۴                                                                           ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام جی_مگنت فول ۲۰۱۵                                                                           ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام جی ۳۵۰ ۲۰۱۴                                                                                       ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام جی ۳۵۰ ۲۰۱۵                                                                                       ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام جی ۳ هاچ بک                                                                                           ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو

رنو کولیوس ۲۰۱۴ فول                                                                            ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو اسکالا کروک                                                                                       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو فلوئنس دنده ای                                                                                        ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو فلوئنس E2_اتومات                                                                               ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو فلوئنس E4_اتومات                                                                               ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو مگان E2_هاچ بک                                                                               ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو مگان E4_هاچ بک                                                                               ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

محصولات پارس خودرو

تندر۹۰ E2تک ایربگ                                                                                  ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تندر۹۰ E2 دنده ای                                                                                       ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تندر۹۰ E2 اتوماتیک                                                                                   ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تندر۹۰ E2 اتوماتیک ۲ایربگ                                                                    ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تندر۹۰ دوگانه سوز                                                                                      ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو مگان ۱۶۰۰ فول                                                                                   ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو مگان ۲۰۰۰ اتوماتیک                                                                       ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو مگان ۲۰۰۰ فول_اتوماتیک                                                               ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو کولیوس_تیپ یک                                                                                 ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو کولیوس_تیپ دو                                                                                   ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مزدا

مزدا۲ هاچ بک فول                                                                                       ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مزدا۳_تیپ ۳ هاچ بک                                                                               ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مزدا۳_تیپ ۳ صندوق دار                                                                          ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مزدا۳_تیپ ۴ صندوق دار                                                                          ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مزدا۳_تیپ ۴ هاچ بک                                                                               ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مزدا۵_فول ۲۰۱۴                                                                                     ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوزوکی

سوزوکی کیزاشی دنده ای نیمه فول                                                            ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوزوکی کیزاشی CVT نیمه فول                                                              ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سوزوکی کیزاشی CVT فول                                                                     ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوزوکی گرند ویتارا کلاس ۵ دنده ای                                                       ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوزوکی گرند ویتارا کلاس ۵ اتوماتیک                                                    ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوزوکی گرند ویتارا کلاس ۸ دنده ای                                                       ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوزوکی گرند ویتارا کلاس ۸ اتوماتیک                                                    ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سایپا

تیبا SX هاچ بک                                                                                             ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیبا SX فول                                                                                                    ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیبا EX فول                                                                                                    ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیبا دوگانه سوز                                                                                              ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سایپا پراید۱۳۱ SX هیدرولیک                                                                    ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سایپا پراید۱۳۱ SE پایه گازسوز                                                                  ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سایپا پراید۱۳۲ SL دوگانه سوز                                                                   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سایپا کارا۱۵۱ SL وانت                                                                               ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سایپا کارا۱۵۱ TL وانت                                                                               ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سایپا کارا۱۵۱ EX وانت                                                                              ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کیا سراتو_مونتاژ ۱۶۰۰ دنده ای                                                                  ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا سراتو_مونتاژ ۱۶۰۰ اتوماتیک                                                              ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هوندا

هوندا سیویک_وی تی آی                                                                            ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هوندا سیویک_ای ایکس                                                                              ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هوندا آکورد_ای ایکس-ای                                                                          ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هوندا آکورد_ای ایکس-بی                                                                          ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هوندا سیویک_ال ایکس_بی                                                                        ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا

تویوتا آریون SE جدید                                                                                 ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا آریون گرند جدید                                                                               ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا لندکروز GXR شش سیلندر                                                             ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا لندکروز VXR هشت سیلندر                                                            ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا FJ کروز XTR شش سیلندر فول                                                     ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا RAV4_تیپ یک                                                                             ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا RAV4_تیپ دو نیمه فول                                                                 ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا RAV4_تیپ دو دودیفرانسیل                                                           ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا RAV4_تیپ سه                                                                               ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا RAV4_تیپ سه دودیفرانسیل                                                          ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا پرادو TX4 فول                                                                               ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا کمری ۲۵۰۰GLX اسپشیال                                                           ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا کرولا XLI اسپشیال                                                                          ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا XLI2014 ساده                                                                              ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا کرولا XLI2015 اسپشیال                                                              ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا کرولا GLI2014 فول                                                                    ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا کرولا GLI2015 فول                                                                    ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا هایلوکس دوکابین                                                                              ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا هایلوکس دوکابین لیمیتد                                                                    ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا یاریس هاچ بک                                                                                 ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا یاریس صندوق دار_تیپ دو                                                              ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تویوتا یاریس صندوق دار_تیپ سه ۱۵۰۰ سی سی                                   ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میتسوبیشی

میتسوبیشی ASX_نیمه فول ۲۰۱۵                                                         ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میتسوبیشی ASX_فول ۲۰۱۵                                                                 ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میتسوبیشی لنسر تیپ ۱ اتوماتیک                                                                 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میتسوبیشی لنسر تیپ ۱ اتوماتیک پلاس                                                        ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میتسوبیشی لنسر تیپ ۲ دنده ای                                                                     ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میتسوبیشی لنسر تیپ ۲ اتوماتیک                                                              ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میتسوبیشی لنسر تیپ ۴ فول ۲۰۱۴                                                          ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میتسوبیشی لنسر تیپ ۴ فول ۲۰۱۵                                                          ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۴                                                                         ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۳ ۲۰۱۵                                                              ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۴ ۲۰۱۵                                                              ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میتسوبیشی میراژ_هاچ بک                                                                           ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سانگ یانگ

سانگ یانگ کایرون                                                                                    ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سانگ یانگ رکستون_اتاق جدید                                                                 ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سانگ یانگ اکتیون_کامفورت ۲۰۱۴                                                       ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سانگ یانگ اکتیون پرستیز                                                                        ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سانگ یانگ لاکچری                                                                                  ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سانگ یانگ کوراندو_۲۰۱۵ اپتیموم                                                         ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سانگ یانگ_۲۰۱۵ پریمیوم                                                                     ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای

هیوندای i20_نیمه فول                                                                                ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای i20_فول                                                                                        ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای i30_فول                                                                                     ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای آزرا گرنجور_فول با رادار                                                           ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای اکسنت_۲۰۱۵ نیمه فول                                                                 ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای اکسنت_۲۰۱۵ فول                                                                      ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای النترا_۲۰۱۴ فول                                                                        ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای النترا_۲۰۱۴ دوایربگ                                                                ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای جنسیس سدان_۲۰۱۴ وی آی پی                                                 ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای سنتینیال_۵ نفره                                                                            ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای سانتافه_۲۰۱۵ دو ایربگ دو دیفرانسیل                                      ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای سانتافه_۲۰۱۵ فول دو دیفرانسیل                                                ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای توسان ix35 دو ایربگ                                                                ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای توسان ix35 ده ایربگ                                                                 ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 هیوندای ولوستر                                                                                         ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیوندای ix55 وراکروز_فول                                                                    ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا

کیا اپتیما ۲۰۱۴ فول                                                                                  ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا اپتیما ۲۰۱۵ فول                                                                                  ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا سورنتو ۶ سیلندر ۳۵۰۰سی سی                                                         ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا اسپورتج ۲۰۰۰سی سی                                                                       ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا اسپورتج ۲۴۰۰سی سی                                                                       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا موهاوی ۸ سیلندر                                                                                  ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا پیکانتو اتوماتیک ۶ایربگ                                                                       ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا سراتو ۲۰۱۴_۲۰۰۰سی سی فول                                                      ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا سراتو ۲۰۱۵_۲۰۰۰سی سی فول                                                      ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا کادنزا ۲۰۱۴ فول                                                                                 ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا سول ۲۰۱۵ اتوماتیک فول                                                                   ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا ریو ۲۰۱۴ هاچ بک                                                                             ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیا ریو ۲۰۱۴ سدان                                                                                  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لکسس

لکسس ES250_فول                                                                                ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لکسس ES350_پلاتینیوم                                                                        ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لکسس GS250_تیپ دو                                                                            ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لکسس GS250_تیپ سه                                                                           ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لکسس IS250_شش سیلندر فول                                                               ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لکسس IS300_فول                                                                                  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لکسس IS300_کروک فول با رادار                                                         ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لکسس LS460_لانگ                                                                                 ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لکسس LX570_آفرود                                                                          ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لکسس RX350_فول ۲۰۱۳                                                                  ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لکسس RX350_نیمه فول ۲۰۱۴                                                          ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرسدس بنز

مرسدس بنز C200_فول                                                                          ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرسدس بنز E200_فول ۲۰۱۴                                                             ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرسدس بنز E250_فول                                                                          ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرسدس بنز E350_فول                                                                          ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرسدس بنز CLS500_فول ۲۰۱۳                                                   ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرسدس بنز CL500_فول                                                                   ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرسدس بنز S500_کوپه                                                                    ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرسدس بنز S500_فول ۲۰۱۳                                                         ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرسدس بنز S500_سدان ۲۰۱۵                                                        ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و

ب ام و ۳۲۰i_لاکچری                                                                               ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و ۳۲۰i_با کیت ام                                                                           ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و ۳۲۸i_اسپرت                                                                                   ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و ۳۲۸i_فول با کیت ام                                                                     ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و ۳۲۸i_جی تی با کیت ام                                                                   ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و ۳۳۵_کروکی ۲۰۱۴                                                                    ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و ۴۲۸_کوپه با کیت ام                                                                       ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و ۵۲۰i_فول                                                                                     ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و ۵۲۸i_فول                                                                                     ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و ۶۵۰_کروکی                                                                             ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و ۶۵۰_گرند کوپه                                                                         ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و X1_دو هزار و هشتصد سی سی                                                    ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و X3_دو هزار و هشتصد سی سی                                                    ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و X5_سه هزار و پانصد سی سی                                                ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و X6_سه هزار و پانصد سی سی                                                ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و X6_پنج هزار سی سی                                                             ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام وZ4_کوپه ۲۰ آی                                                                             ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و Z4_کوپه ۲۳ آی                                                                          ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و Z4_کوپه ۲۸ آی                                                                          ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و Z4_کوپه ۳۰ آی                                                                          ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب ام و Z4_کوپه ۳۵ آی                                                                          ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پورشه

پورشه ۹۱۱ کاررا اس                                                                           ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پورشه پانامرا_شش سیلندر                                                                         ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پورشه پانامرا_هشت سیلندر                                                                   ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پورشه پانامرا_توربو                                                                              ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پورشه ماکان_۲۰۱۵ فول                                                                          ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پورشه کاین_شش سیلندر                                                                             ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پورشه کاین اس                                                                                       ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پورشه کاین توربو اس                                                                            ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پورشه کاین جی تی اس                                                                           ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مازراتی

مازراتی کواتروپورته                                                                             ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مازراتی کواتروپورته اس                                                                      ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مازراتی کواتروپورته جی تی اس_فول                                                  ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مازراتی گرن توریسمو                                                                           ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مازراتی گرن توریسمو اس_۲۰۱۴                                                      ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مازراتی گرن کابریو ۲۰۱۴                                                                  ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مازراتی گرن کابریو اس_۲۰۱۴                                                          ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مازراتی گیبلی ۲۰۱۵                                                                            ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آلفا رومئو

آلفا رومئو C4_فول ۲۰۱۵                                                                         ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آلفا رومئو میتو_۱۳۵ ام تی                                                                        ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آلفا رومئو میتو_۱۳۵ ای تی                                                                       ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آلفا رومئو جولیتا ۱۷۰                                                                               ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آلفا رومئو جولیا_ای تی ۱۷۰                                                                     ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ولوو

ولوو C70 کابریولت                                                                                  ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ولوو C30_مدل ۲۰۱۴                                                                              ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ولوو V40_آر-دیزاین ۲۰۱۴                                                                   ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ولوو V40_کراس کانتری ۲۰۱۴                                                            ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ولوو XC60_آر-دیزاین ۲۰۱۴                                                                ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ولوو XC60_اس ای ۲۰۱۴                                                                      ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان