آرشیو دسته: فولکس واگن CC

فولکس واگن

VOLKSWAGEN CC

فولکس واگن CC

در این مدل، سومین کمربند ایمنی به صندلی‌های عقب افزوده شده و در طراحی آن، برخی زمینه‌های مشترک با پاسات نسخه تولیدی در امریکا دارد. با این حال، در زیر…