آرشیو دسته: نیسان فرانتیر

نیسان

NISSAN FRONTIER

نیسان فرانتیر

  نیسان فرانتیر ۲۰۱۴ بین ۳ وانت کامپکت در رده آخر قرار می گیرد. در بررسی ها نیسان فرانتیر ۲۰۱۴ ماشین راحت با موتور قوی معرفی شده است. ولی وانت…