آرشیو دسته: نیسان آلتیما

نیسان

NISSAN ALTIMA

نیسان آلتیما

شاید بهترین جمله ای که در مورد نیسان آلتیما مدل ۲۰۱۵ می‌توان گفت این است که از بسیاری جهات مناسب ترین سدان خانوادگی به شمار می‌رود. مصرف کم می‌خواهید؟ هر دو موتور…