آرشیو دسته: مرسدس میباخ S600

مرسدس میباخ

MERCEDES MAYBACH S600

مرسدس میباخ S600

اولین لحظه‌ای که سلول‌های مغزتان تشخیص می‌دهند آنچه در مقابلتان قرار دارد یک مرسدس-میباخ است با احتمال قریب‌به‌یقین کلمه‌ای برای بیان حس خود پیدا نخواهید کرد! این خودرو با ورود…