آرشیو دسته: مرسدس بنز SLK

مرسدس بنز

MERCEDES BENZ SLK_CLASSS

مرسدس بنز SLK

مرسدس بنز SLK-Class  عضو تازه وارد خانواده SL است، ولی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در واقع،  SLK راه را برای SL هموار کرد.  SLK طراحی جلو و عقب چهارگوش خودش را…