آرشیو دسته: مزدا 6

مزدا

MAZDA 6

مزدا ۶

زمانی که برای بار اول پشت فرمان مزدا ۶ نشستیم تا آخر هفته خود را با آن بگذرانیم ساعت خودرو ۹:۵۲ صبح را نشان می‌داد در صورتی که ساعت ۴:۴۴…