آرشیو دسته: لینکلن MKZ

لینکلن

LINCOLN MKZ

لینکلن MKZ

تلاش لینکلن برای رسیدن به جایگاه یک برند لوکس، کاملاً از عملکرد این کمپانی، پیداست. مدل MKZبرای برنامه‌های لینکن، به نوعی یک رنسانس به‌شمار می‌آید. پس از تست‌های زیادی که انجام…