آرشیو دسته: لکسس IS

لکسس

LEXUS IS

لکسس IS

پس از پایان سال ۲۰۱۴ وقتی آمار فروش سالیانه و سودو ضررخودروسازان دنیا منتشر شد، تویوتا موفق شد با تولید حدود ۵/۱۰ میلیون دستگاه ماشین از کلیه سوپر برندهاو زیر…