آرشیو دسته: کیا K900

کیا

KIA K900

کیا K900

انحصاری بودن از نظر تاریخی، بخش بزرگی از تجربه تملک یک سدان لوکس بزرگ را شامل می‌شود. قیمت های تند برای سدان های لوکس اروپایی، یک گروه بزرگ از خریداران…