آرشیو دسته: جی ام سی کانیون

جی ام سی

GMC CANYON

جی ام سی کانیون

جی‌ام‌سی کانیون یک پیکاپ تراک کوچک ‌تر به‌حساب می‌آید و بنابراین، قیمت خرید و استفاده از آن بایستی پایین‌تر بوده و انجام مانورها در محیط‌های شهری می‌بایست اندکی راحت‌تر باشد….