آرشیو دسته: فورد F-150

فورد

FORD F-150

فورد F-150

رقابت در بین پیکاپ ها شدت گرفته است.فورد ادعا می کند که استفاده از آلومینیوم در بدنه وزن را ۷۰۰ پوند کاهش می دهد اما قالب برای استحکام و مقاومت…