آرشیو دسته: فورد C-MAX

فورد

FORD C-MAX

فورد C-MAX

یک خودروی پلاگین هیبریدی راهی عالی برای وفق دادن شرایط مابین خصوصیات سبز یک ماشین الکتریکی و محدوده و قابلیت اطمینان خودروهای بنزینی می باشد، اما اگر در منطقه ای…