آرشیو دسته: فیات 500L

فیات

FIAT 500L

فیات ۵۰۰L

زمانی که برای بار نخست با فیات ۵۰۰ هاچ بک روبرو می‌شوید، ابعاد بسیار کوچک و جمع و جوران شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته این ابعاد در طول…