آرشیو دسته: فیات 500E

فیات

FIAT 500E

فیات ۵۰۰E

فیات ۵۰۰E خودروی کوچک و دوست داشتنی خودرویی مناسب برای مسافت های کوتاه است.فضای داخلی بسیار تنگ و کوچک و مناسب برای افراد کوتاه قامت و لاغر می باشد.در مسیرهای…