آرشیو دسته: فراری FF

فراری

FERRARI FF

فراری FF

خیلی کم پیش آمده که فراری، ماشین چهار نفره با چهار چرخ محرک بسازد، اما هم اکنون سبک هاچ بک FF، طرح جدیدی را برای برند اسب مغرور، به همه…