آرشیو دسته: MID-SIZE CROSSOVERS/SUVs

MID-SIZE CROSSOVERS.SUVs

MITSUBISHI OUTLANDER

میتسوبیشی اوتلندر

میتسوبیشی تصمیمات حیاتی برای طراحی مجدد اوتلندر ۲۰۱۶ گرفته است. با کنار زدن طراحی و عملکردهای استاندارد، زمانی که یک خودروساز با خطر ورشکستگی روبرو هست اعداد و ارقام پرمخاطره هستند. در…