آرشیو دسته: ULTIMATE LUXURY COUPES/CONVERTIBLES

ULTIMATE LUXURY COUPES.CONVERTIBLES

ROLLS-ROYCE WRAITH

رولزرویس رایت

کمپانی رولرزرویس از آن دست خودروسازانی است که یا خودرویی نمی‌سازد یا اگر تصمیم به این کار بگیرد، زلزله ای عظیم برپا می‌کند. این خودروساز بریتانیایی، زمانی که تصمیم گرفت از رولزرویس  Wraithبه…