آرشیو دسته: آئودی S4

آئودی

AUDI S4

آئودی S4

این نسل که با نام B9 شناخته می‌شود خودرویی تکامل‌یافته است که مسیرش را از نسل قبل جدا کرده است. این خودرو که دوباره طراحی شده تغییرات زیادی را به…