آرشیو دسته: آئودی A5

آئودی

AUDI A5

آئودی A5

  آئودی A5هم اکنون به گیربکس متغیر پیوسته مجهز است، سیستم انتقال نیرو از طریق دیفرانسیل جلو نیز کنار گذاشته شده است و به جای آن سیستم چهار چرخ متحرک، جزو تجهیزات استاندارد…