آرشیو دسته: آلفا رومئو 4C

آلفا رومئو

ALFA ROMEO 4C

آلفا رومئو ۴C

با تجدید نظرهای انجام شده، آلفارومئو ۴Cکه نخستین محصول از مجموعه محصولات جدید کمپانیآلفارومئو به شمار می‌رود، به یک اسطوره تاریخی و افسانه‌ای بدل خواهد شد. خودروساز ایتالیایی از سال ۱۹۱۰ تا…