قرعه کشی و جایزه

جایزه ی ویژه

برای شرکت در قرعه کشی جایزه ی ویژه ی ما،کافی است پک Audi (شامل ۲۰۰ عکس خودروی Audi) را به مبلغ ۵۰۰۰ تومان خریداری کنید.

پس از واریز مبلغ به حساب ۳۸۳۶-۱۴۲۰-۹۹۱۸-۶۰۳۷ به نام آرش شیخی بانک ملی ایران،۴ رقم آخر شماره کارت خود را به همراه نام و نام خانوادگی به آدرس Contact@8silandr.ir ایمیل نمایید.